ผู้จัดการ (ประจำศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม)

ผู้จัดการ (ประจำศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม)

Responsibilities

บริหารการทำงานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ,นิทรรศการ ,Event

 

Qualifications:

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 28 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ หรือนิทรรศการ ,Event อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • บุคคลิกภาพดี และมีทักษะในการสื่อสาร  มีใจรักในด้านงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Employee Type Contract / Temporary
 • Career LevelManager
 • Experience3-5 Years
 • GenderMale/Female
 • QualificationBachelor Degree
 • Other Qualification : N/A