โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) : MUSEUM (TEMPORARY)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) : MUSEUM (TEMPORARY)

พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว (Temporary : เริ่มงานได้ทันที – 31 ธันวาคม 2567)
Job Description:
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
Qualifications :
 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 2. การศึกษาปริญญาตรี ด้านก่อสร้าง ตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
 5. มีความสามารถทางด้านภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
 6. มีความชำนาญใช้โปรแกรม Auto Cad
 • Employee Type Contract / Temporary
 • Career LevelSenior Officer / Officer
 • Experience1-3 Years
 • GenderMale
 • QualificationBachelor Degree
 • Other Qualification : N/A