Administration Officer

Administration Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่าย

2.เปิด PO

3.ติดต่อประสานงานภายนอกและภายในองค์กร

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-28 ปี

2.จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ และที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน  สื่อสารเป็นอย่างดี

4.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  MS.Office ใช้ได้ชำนาญ

5.ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี  คล่องแคล่วและรอบคอบ

  • Employee Type Full Time / Permanent
  • Career LevelSenior Officer / Officer
  • Experience1-3 Years
  • GenderMale/Female
  • Other Qualification : N/A