ADMINISTRATOR OFFICER

ADMINISTRATOR OFFICER

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • จัดทำรายงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป  รวมถึงงานจัดเก็บเอกสารต่างๆ
 • จัด Traffic อุปกรณ์ และทีมทำงาน
 • ประสานเช่าอุปกรณ์กับทาง Supplier
 • ประสานงานภายในกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-28 ปี

2.จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ และที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน  สื่อสารเป็นอย่างดี

4.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  MS.Office ใช้ได้ชำนาญ

5.ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี  คล่องแคล่วและรอบคอบ

 • Employee Type Full Time / Permanent
 • Career LevelSenior Officer / Officer
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderMale/Female
 • QualificationBachelor Degree
 • Other Qualification : N/A