CREATIVE,DESIGN &RUNSHOW

CREATIVE,DESIGN &RUNSHOW

– ดูแลควบคุมระบบภาพ แสง เสียง เทคนิคพิเศษ ในสถานที่จัดงานต่างๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้างานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ตเป็นต้น รวมถึงรับผิดชอบระบบความปลอดภัย    – ดูแลระบบ Runshow ต่างๆ ให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ/ รับบริฟจากลูกค้า
Job Qualifications:
– เพศชาย /หญิง อายุ 22-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปไม่จํากัดสาขา
– หากมีประสบการณ์ด้านเทคนิคในระบบ ภาพ, แสง, เสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
– ไม่มีพันธะทางทหาร
– สนุกกับการทํางานนอกสถานที่ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
– มีใจรักบริการและรักการทํางานเป็นทีม
– สามารถทํางานนอกเวลาและเดินทางต่างจังหวัดได้
  • Employee Type Full Time / Permanent
  • Career LevelSenior Officer / Officer
  • Experience1-3 Years
  • GenderMale/Female
  • Other Qualification : N/A