ช่างเทคนิค (AUDIO /IMAGE/LIGHTING&EFFECT)

ช่างเทคนิค (AUDIO /IMAGE/LIGHTING&EFFECT)


Job Responsibilities:

ช่างเทคนิคติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบทั้งด้านสุนทรียภาพและด้านวิศวกรรม

จนถึงการติดตั้งและให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโชว์และอีเวนท์ทุกรูปแบบ ด้วยมาตรฐานการทำงานระดับสากล

Qualification

– เพศชาย อายุ 21-30 ปี

– วุฒิ ปวช. – ปวส. ปริญญาตรี

– ร่างกายแข็งแรง

– ไม่กลัวความสูง เดินทางต่างจังหวัดได้

– ชอบความท้าทาย ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ (มีการสอนเทรนนิ่ง)

– ทำงานไม่เป็นเวลาได้

– พ้นพันธะทางทหาร


  • Employee Type Full Time / Permanent
  • Career LevelSenior Officer / Officer
  • ExperienceLess than 1 Year
  • GenderMale
  • QualificationDiploma
  • Other Qualification : N/A