Graphic Designer (Museum)

Graphic Designer (Museum)

นักออกแบบกราฟิก
• ประสบการณ์ 0-3 ปี
• ใช้ Adobe Illustration & Photoshop
• เน้นวาดภาพประกอบ Illustrator
• มีความสนใจด้านพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้
• หากมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • Employee Type Full Time / Permanent
  • Career LevelSenior Officer / Officer
  • ExperienceLess than 1 Year
  • GenderMale/Female
  • QualificationBachelor Degree
  • Other Qualification : N/A