Senior Safety Officer

Senior Safety Officer

 

AD-PM

 

รายละเอียดงาน  

– ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานระบบป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด

– ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทีต้องการ

– เพศชาย อายุระหว่าง 30-40  ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ทำงานตรงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี หากเคยผ่านงานในธุรกิจใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน

– มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวสูง

– สามารถขับรถยนต์และสามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

  • Employee Type Full Time / Permanent
  • Career LevelManager
  • Experience3-5 Years
  • GenderMale
  • QualificationBachelor Degree
  • Other Qualification : N/A