Receptionist & Operator

Receptionist & Operator

 

 

รายละเอียดงาน

1.รับสาย – โอนสาย ทั้งสายภายในและภายนอกบริษัท

2.ติดต่อ supplier จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเปรียบเทียบราคา

3.ต้อนรับลูกค้า หรือผู้เข้ามาติดต่อกับทางบริษัท

4.จองห้องประชุม และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมได้

5.ประสานงาน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านเอกสาร การแจ้งซ่อมต่างๆ
  • Employee Type Full Time / Permanent
  • Career LevelSenior Officer / Officer
  • Experience1-3 Years
  • GenderFemale
  • QualificationBachelor Degree
  • Other Qualification : N/A