Senior Safety Officer

Senior Safety Officer

รายละเอียดงาน  

- ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานระบบป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด

- ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทีต้องการ

- เพศชาย อายุระหว่าง 28-35  ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานตรงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี หากเคยผ่านงานในธุรกิจใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน

- มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวสูง

- สามารถขับรถยนต์และสามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • Employee Type Full Time / Permanent
  • Career LevelSenior Officer / Officer
  • Experience3-5 Years
  • GenderMale/Female
  • Other Qualification : N/A