ประกาศผล : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CMO Group Internship Program 2024

ประกาศผล : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CMO Group Internship Program 2024

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ CMO Group Internship Program 2024

ทำงานจริง กับตัวจริง สายอีเว้นท์

  • ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก และขอบคุณทุกคนที่สนใจเข้าร่วม
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้รับข้อมูลนัดหมายและแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์และ email ต่อไปค่ะ

  • Employee Type Internship
  • Other Qualification : N/A