Tags Archives: Jobs

0 comment

ตอบอย่างไรในวันสัมภาษณ์งานให้ดูโดดเด่นเหนือใคร

กระบวนการสัมภาษณ์งานอาจจะประกอบไปด้วยหลายส่วน หลายขั้นตอน การสัมภาษณ์ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นการตอบคำถามในวันสัมภาษณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอแนะนำ 6 ข้อ ที่ผู้สัมภาษณ์งานควรรู้ . - ตอบตรงประเด็น ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคำถามผู้สมัครงานหลายเรื่อง อาจจะวกไปวนมาเพื่อลองใจผู้สมัคร แต่สิ่งที่ผู้สมัครควรจะทำ คือ จับประเด็นในคำถามนั้นๆให้ได้ แล้วตอบให้ตรงประเด็น..

Read More